GÂN BÒ MỸ - LEG TENDORS U.S BEF

Khối lượng: 500G

195.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 300G

298.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

499.000₫

STRIPLOIN HOKUBBE AUS

Khối lượng: 300G

289.000₫

STRIPLOIN HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

489.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - XÀO

Khối lượng: 300G

115.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - XÀO

Khối lượng: 500G

180.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - LÚC LẮC

Khối lượng: 300G

115.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - LÚC LẮC

Khối lượng: 500G

180.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ - STEAK

Khối lượng: 500G

258.000₫

BÒ MỸ XAY

Khối lượng: 500G

150.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

98.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: