BA CHỈ BÒ MỸ - HOTPOT

Khối Lượng: 300G

98.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

98.000₫

BẮP HOA BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 300G

160.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 500G

210.000₫

THỊT BÒ MỸ XAY

Khối lượng: 500G

150.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ - STEAK

Khối lượng: 500G

210.000₫

STRIPLOIN U.S BEEF ( Thăn Ngoại Bò Mỹ)

Khối lượng: 500g

430.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 500G

570.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 500G

155.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 500G

155.000₫

BẮP HOA BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 500G

248.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: