BA CHỈ BÒ MỸ 300Gr - BBQ

Khối lượng: 300G

92.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 300GR - HOTPOT

Khối Lượng: 300G

92.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ 500GR - HOTPOT

Khối lượng: 500G

258.000₫

THỊT BÒ MỸ XAY 500GR

Khối lượng: 500G

155.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ 500GR - STEAK

Khối lượng: 500G

258.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

682.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

153.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 500GR - HOTPOT

Khối lượng: 500G

153.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

258.000₫

GÂN BÒ MỸ - LEG TENDORS U.S BEF

Khối lượng: 500G

239.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: