Ba rọi heo loại 1 300g - TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 300g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

67.900₫

Nạc dăm heo loại 1 - 300g - TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 300g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

65.900₫

Nạc vai heo tươi 200g VN (xào)- TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

49.000₫

Sườn non heo 400g - TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 400g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

119.000₫

Thịt heo xay loại 1 - 200g - TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

35.900₫

Xương ống heo loại 1 - 400g - TTF [Heo tươi]

Khối lượng: 400g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

53.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: