CHÓP VAI BÒ MỸ - STEAK

Khối lượng: 500G

210.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - HOTPOT

Khối Lượng: 300G

98.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

98.000₫

LÕI THỊT VAI BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

230.000₫

BẮP HOA BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 300G

160.000₫

SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 300G

220.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 300G

342.000₫

THỊT BÒ MỸ XAY

Khối lượng: 300g

90.000₫

THỊT BÒ MỸ XAY

Khối lượng: 500G

150.000₫

VÙNG CỔ BÒ MỸ - HOTPOT

Khối lượng: 300G

155.000₫

DẺ SƯỜN BÒ MỸ - Rib finger U.S Beef

Khối lượng: KG

480.000₫

GÂN BÒ MỸ - LEG TENDORS U.S BEF

Khối lượng: 500G

195.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: