BA CHỈ BÒ MỸ 300GR - HOTPOT

Khối Lượng: 300G

98.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 500GR - HOTPOT

Khối lượng: 500G

155.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ 500GR - HOTPOT

Khối lượng: 500G

210.000₫

VÙNG CỔ BÒ MỸ 500GR - HOTPOT

Khối lượng: 500G

245.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 300Gr - BBQ

Khối lượng: 300G

98.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

155.000₫

SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG 300GR - BBQ

Khối lượng: 300G

220.000₫

SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

365.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG 300GR - BBQ

Khối lượng: 300G

342.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

570.000₫

LÕI THỊT VAI BÒ MỸ 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

375.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ 500GR - BBQ

Khối lượng: 500G

210.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: