GÂN BÒ MỸ - LEG TENDORS U.S BEF

Khối lượng: 500G

195.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ - STEAK

Khối lượng: 500G

258.000₫

BÒ MỸ XAY

Khối lượng: 500G

150.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

98.000₫

BA CHỈ BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 500G

155.000₫

LÕI THỊT VAI BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 300G

230.000₫

LÕI THỊT VAI BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 500G

375.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 300G

370.000₫

SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 500G

590.000₫

SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 300G

245.000₫

SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG - BBQ

Khối lượng: 500G

400.000₫

CHÓP VAI BÒ MỸ - BBQ

Khối lượng: 500G

258.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: