Đậu Hũ Non 220g (Ống)- Tojy

Khối lượng: 220g/ống
Giá tính bằng ống

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

14.000₫

Đậu hũ chiên 200g (khay) - Tojy

Khối lượng: 200g/khay
Giá tính bằng khay

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.000₫

Đậu Hũ Trứng 140g (ống) - Tojy

Khối lượng: 140g/ống
Giá tính bằng ống

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

17.000₫

Đậu Hũ Chiên Nhỏ 500g - Tojy

Khối lượng: 500g/túi
Giá tính bằng túi

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

35.000₫

Đậu Hũ Non 300g (khay) - Tojy

Khối lượng: 300g/hộp
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

17.000₫

Đậu hũ bìa 300g (hộp) - Tojy

Khối lượng: 300g/hộp
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

17.000₫

Trứng gà hộp 6 quả - Happy Egg

Hộp 6 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.000₫

Trứng gà hộp 10 quả - Happy Egg

Hộp 10 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

35.000₫

Trứng gà ta (Giỏ 10 quả) - Vĩnh Thành Đạt

Hộp 10 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

46.900₫

Trứng cút (hộp 30 quả )- Vĩnh Thành Đạt

Hộp 30 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

29.000₫

Trứng vịt loại 1 ( Hộp 6 quả)- Vĩnh Thành Đạt

Hộp 6 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

29.900₫

Trứng vịt loại 1 (Hộp 10 quả) - Vĩnh Thành Đạt

Hộp 10 quả
Giá tính bằng hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

49.900₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: