Bưởi 5 roi (lưới) - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 65,000đ/kg

65.000₫

Bưởi 5 roi tách múi - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 93,000đ/kg

93.000₫

Bưởi da xanh tách múi - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 95,000đ/kg

95.000₫

Cam Canh - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 88,000đ/kg

88.000₫

Cam sành Bảo An

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 58,000đ/kg

58.000₫

Chôm chôm Thái - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 69,000đ/kg

69.000₫

Chuối cau - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 42,000đ/kg

42.000₫

Chuối già - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 25,000đ/kg

25.000₫

Chuối sứ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 25,000đ/kg

25.000₫

Chuối sứ - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 32,000đ/kg

32.000₫

Cóc Tách - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 62,000đ/kg

62.000₫

Củ sắn xẻ - Khang Mỹ

Giá thay đổi theo thị trường

Giá bán: 40,000đ/kg

40.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: