Bưởi da xanh 1.2-1.8 kg/ trái

Giá hiển thị tính theo 1 trái ~1.5kg 
1 trái bưởi trung bình từ 1.2 kg - 1.8 kg
Giá bán: 49.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

74.850₫

Cam sành loại 1 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 48.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

24.000₫

Chanh dây loại 1 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 49.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

24.500₫

Chuối 3F Dole

Giá bán theo nhánh, 1 nhánh khoảng 4 - 5 quả
Bao bì tem nhãn thay đổi tùy theo nhà cung cấp
Hình ảnh mang tính chất minh họa.

22.900₫

Chuối Laba Đà Lạt - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 22.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa | Vui lòng ghi chú khi quý khách muốn chuối chín tới hay chín vàng
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

11.450₫

Dưa hấu đỏ dài Long An loại 1 - 2kg - 2.5kg/trái

Giá hiển thị tính theo mỗi 2kg | 1 quả ~ 2kg - 2.5kg
Giá bán: 20.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

41.800₫

Dưa hấu đỏ tròn không hạt Long An loại 1 - 2.5kg - 3kg/trái

Giá hiển thị tính theo mỗi 3kg | 1 quả ~ 2.5kg - 3kg
Giá bán: 23.500 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

70.500₫

Dừa xiêm trọc size 450g up - FM

Khối lượng: 450g - 480g/trái. Giá bán theo trái.
Bao bì tem nhãn thay đổi tùy theo nhà cung cấp
Hình ảnh mang tính chất minh họa.

19.900₫

Đu đủ ruột vàng ACÓN - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 34.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

17.450₫

Khóm / Thơm Long An - trái

Giá hiển thị tính theo mỗi trái | 1 trái ~ 1kg - 1.5kg
Giá bán theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa | Quý khách có thể yêu cầu khóm đã gọt vỏ hoặc để nguyên vỏ.
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.000₫

Mít giống Thái cắt miếng

Giá hiển thị tính theo mỗi 1kg | 1 miếng mít từ 1.5 - 1.8 kg
Giá bán: 39.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

39.900₫

Ổi giống Đài Loan-VietGAP - vỉ 1kg ~ 4 trái

Giá hiển thị tính theo vỉ 1kg | 1 vỉ ~ 1kg (4 trái)
Giá bán theo ký: 23.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

23.900₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: