Măng cụt Bình Phước

Giá bán: Theo 1kg

1 kg gồm 13-14 trái

69.000₫

Sầu riêng Ri 6 - Bình Phước

Giá bán: Theo 1kg

Bao ăn, có hỗ trợ tách múi (sau khi cân ký nguyên trái)
1 trái khoảng 2kg - 3kg

99.000₫

[Bán cân kí] Nho xanh Úc

Giá bán theo cân kí

285.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: