Tôm lột vỏ sống 71/90pc lb 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

165.000₫

Mực ống nguyên con làm sạch 500G (size 10-12)

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

162.000₫

Mực trứng Hải Nam size 12cm up - 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
​​​​​​​Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

166.000₫

Còi điệp size 60-80 Hải Nam 200G

Khối Lượng: 200G
Hàng đông lạnh
​​​​​​​Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

82.000₫

Cá gáy cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

115.000₫

Cá hồng cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

145.000₫

Cá Trứng Tẩm Bột 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

72.000₫

Cá Trứng Không Tẩm 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

45.000₫

Tôm Sushi EBI 158g

Khối Lượng: 158 G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

138.000₫

Cá thát lát rút xương 295G

Khối Lượng: Con
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

92.000₫

Vây cá hồi (Salmon Fins) 500G - Hải Nam

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

62.000₫

Chả cá thát lát đông lạnh Hapi 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

165.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: