CỐT LẾT HEO 300 G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

34.000₫

CHÂN GIÒ HEO TRƯỚC 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

47.000₫

BA CHỈ HEO 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

51.000₫

NẠC DĂM HEO 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

48.000₫

THỊT ĐÙI HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

65.000₫

SƯỜN GIÀ HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

70.000₫

NẠC HEO XAY 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn

55.000₫

XƯƠNG ỐNG HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

38.000₫

XƯƠNG ĐUÔI HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

39.000₫

CỐT LẾT HEO CÓ XƯƠNG 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

61.000₫

GIÒ SỐNG 200G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

28.000₫

CHÂN GIÒ HEO SAU 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

41.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: