THỊT HEO ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU - NỘI ĐỊA

Ba chỉ heo HOTPOT 300g - Belly Pork VN 2mm

Khối lượng: 300g / khay
Giá bán theo khay
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

71.000₫

Ba chỉ heo HOTPOT 500g - Belly Pork VN 2mm

Khối lượng: 500g / khay
Giá bán theo khay
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

117.000₫

Ba chỉ heo BBQ 300g - Belly Pork VN 8mm

Khối lượng: 300g / khay
Giá bán theo khay
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

71.000₫

Ba chỉ heo BBQ 500g - Belly Pork VN 8mm

Khối lượng: 500g / khay
Giá bán theo khay
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

117.000₫

DẺ SƯỜN HEO IBERICO 300G - TTF

Khối lượng: 300G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

320.000₫

NẠC DĂM HEO IBERICO 300G - TTF

Khối lượng: 300G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

329.000₫

THỊT BỤNG GIÒN IBERICO 300G - TTF

Khối lượng: 300G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

339.000₫

THỊT NỌNG GIÒN IBERICO 300G - TTF

Khối lượng: 300G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

339.000₫

COMBO THỊT HEO ĐEN IBERICO 460G - TTF

Khối lượng: 460G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

395.000₫

NẠC VAI HEO IBERICO KHÔNG XƯƠNG 300G - TTF

Khối lượng: 300G | Giá bán theo gói | Phù hợp cho 2 - 3 người dùng
** Mẫu bao bì và tem nhãn có thể thay đổi theo thời điểm sản xuất của nhà cung cấp
** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

499.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: