XƯƠNG ỐNG HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

51.000₫

NẠC HEO XAY 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn

65.000₫

THỊT ĐÙI HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

80.000₫

NẠC DĂM HEO 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

65.000₫

SƯỜN NON HEO 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

145.000₫

CHÂN GIÒ HEO TRƯỚC 500G

Khối lượng: 500g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

55.000₫

BA CHỈ HEO 300G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

67.000₫

CỐT LẾT HEO 300 G

Khối lượng: 300g
Giá bán theo vỉ đóng sẵn
Thịt heo CP

48.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: