XƯƠNG ỐNG HEO

Khối lượng: 500g

50.000₫

NẠC HEO XAY

Khối lượng: 300g

43.000₫

THỊT ĐÙI HEO

Khối lượng: 500g

85.000₫

NẠC DĂM HEO

Khối lượng: 300g

65.000₫

SƯỜN NON HEO

Khối lượng: 500g

140.000₫

CHÂN GIÒ HEO

Khối lượng: 500g

67.000₫

BA CHỈ HEO

Khối lượng: 300g

78.000₫

CỐT LẾT HEO

Khối lượng: 500g

80.500₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: