BA CHỈ BÒ ÚC HOTPOT (Rib Plate AUS Beef)

Khối Lượng: 250g

75.000₫

BẮP BÒ ÚC HOTPOT (Shin shank AUS beef)

Khối Lượng: 250g

75.000₫

THỊT BÒ ÚC XAY (Minced Beef AUS)

Khối Lượng: 150g

45.000₫

CUBE ROLL-RIB EYE WAGYU AUS BEEF

Khối Lượng: 300G

750.000₫

CUBE ROLL - STRIPLOIN WAGYU AUS BEEF

Khối Lượng: 300G

650.000₫

BÒ ÚC LÚC LẮC HOKUBEE

Khối lượng: 500g

240.000₫

XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC

Khối lượng: KG

66.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 300G

298.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

499.000₫

STRIPLOIN HOKUBBE AUS

Khối lượng: 300G

289.000₫

STRIPLOIN HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

489.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: