THỊT BÒ ÚC TƯƠI XAY (Minced Beef AUS)

Khối Lượng: 150g

56.000₫

CUBE ROLL-RIB EYE WAGYU AUS BEEF

Khối Lượng: 300G

750.000₫

CUBE ROLL - STRIPLOIN WAGYU AUS BEEF

Khối Lượng: 300G

650.000₫

BÒ ÚC LÚC LẮC HOKUBEE

Khối lượng: 500g

240.000₫

XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC

Khối lượng: KG

66.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 300G

255.000₫

RIB EYE HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

425.000₫

STRIPLOIN HOKUBBE AUS

Khối lượng: 300G

240.000₫

STRIPLOIN HOKUBEE AUS

Khối lượng: 500G

400.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - XÀO

Khối lượng: 300G

115.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - XÀO

Khối lượng: 500G

180.000₫

NẠC VAI BÒ ÚC - LÚC LẮC

Khối lượng: 300G

115.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: