Vai bò Úc tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

 

109.000₫

Đùi bò Úc Angus tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họ

109.000₫

Cổ bò Úc Angus tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họ

109.000₫

Bắp bò Úc Angus tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họ

109.000₫

Đầu thăn ngoại bò Úc Angus tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

115.000₫

Thăn ngoại bò Úc Angus tươi 200 G

Khối lượng: 200g
Giá bán theo khay
Sản phẩm được bảo quản mát ở nhiệt độ 0 đến 5 độ C

** Hình ảnh mang tính chất minh họa

115.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: