BÒ CUỘN LÁ LỐT 300G

Khối Lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay. 

98.000₫

CHẠO BÒ MỸ CUỘN SẢ 300G

Khối lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

98.000₫

CANH BÍ XANH NHỒI THỊT 300G

Khối Lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

42.000₫

CANH KHỔ QUA NHỒI THỊT 300G

Khối lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

42.000₫

CANH BÍ XANH THỊT HEO XAY 300G

Khối lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

37.000₫

CANH BÍ ĐỎ THỊT HEO XAY 300G

Khối lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

33.000₫

CANH TÔM KHOAI MỠ 350G

Khối lượng: Vỉ 350G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

60.000₫

BA CHỈ HEO CHIÊN GIÒN 300G

Khối lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

86.000₫

BA CHỈ HEO KHO TIÊU 300G

Khối Lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

95.000₫

TÔM RAM THỊT BA CHỈ 300G

Khối lượng: Vỉ 300 G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

119.000₫

CÁ HÚ KHO THƠM 300G

Khối lượng: Vỉ 300 G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

48.000₫

CÁ LÓC KHO TIÊU 300G

Khối Lượng: Vỉ 300G
Thực đơn thay đổi mỗi ngày.
Vui lòng liên hệ với Meat World để được tư vấn món thực tế có tại cửa hàng hôm nay.

79.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: