Bắp cải tím VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

52.900₫

Bắp cải trái tim VietGap 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo gói

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.900₫

Bắp cải trắng VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

22.900₫

Bầu VietGap trái 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

15.900₫

Bí đao VietGap trái 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

15.900₫

Bí đỏ hồ lô VietGap trái 500 up - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

20.900₫

Bí ngòi xanh VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

48.900₫

Bí Nhật non VieGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

40.900₫

Bông cải trắng VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

72.900₫

Bông cải xanh VietGap 300g - DX

Khối lượng: 300g
Giá tính theo cây

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

28.900₫

Cà chua beef baby-VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

38.900₫

Cà chua cherry đỏ VietGap 250g - VF

Khối lượng: 250g/hộp
Giá tính theo hộp

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

14.500₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: