Bầu VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Cà Tím VHF (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Cải ngọt VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Cải thìa VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Cải xanh VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Dưa leo VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Đậu bắp VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Đậu Đũa VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Khổ qua VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Mồng tơi VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 42.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

42.000₫

Mướp hương VietGap (bán theo kg)

Giá bán theo kg: 40.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

40.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: