Bắp cải tím VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

62.900₫

Bắp cải trái tim VietGap 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo gói

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.900₫

Bắp cải trắng VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

25.900₫

Bầu VietGap trái 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

15.900₫

Bí đao làm sạch 300g - AL

Khối lượng: 300g
Giá tính theo gói

* Sản phẩm đã được làm sạch và đóng gói sẵn, dễ dàng để trữ và nấu theo khẩu phần, tiết kiệm thời gian vào bếp.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

19.900₫

Bí đao VietGap trái 500g - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

15.900₫

Bí đỏ hồ lô VietGap trái 500 up - DX

Khối lượng: 500g
Giá tính theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

20.900₫

Bí đỏ làm sạch 350g - AL

Khối lượng: 350g
Giá tính theo khay

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

15.900₫

Bí ngòi xanh VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

48.900₫

Bí Nhật non VieGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

42.900₫

Bông cải trắng VietGap - VF

Giá tính theo kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

89.900₫

Bông cải xanh VietGap - DX

Giá hiển thị tính theo cây | 1 cây bông cải xanh khoảng 0.4kg
Giá: 79.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Nhân viên sẽ thông báo số tiền chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

31.600₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: