Bắp cải trái tim VietGap (cân ký)

Khối lượng: 1 bắp ~400G
Giá bán: 57.000 Đ/kg

22.800₫

Bắp cải trắng (cân ký)

Khối lượng: 1 bắp ~600G
Giá bán: 19.000 Đ/kg

11.400₫

Bầu VietGap (cân ký)

Giá bán theo kg: 41.000đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

41.000₫

Bí đỏ hồ lô VietGap (cân ký)

Khối lượng: Kg, 1 quả tầm 1kg - 1.5kg
Giá bán theo kg: 40.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

40.000₫

Bí ngòi xanh VietGap (cân ký)

Khối lượng: 1 quả khoảng 400G
Giá bán theo kg: 55.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

22.000₫

Bí Nhật Vietgap (cân ký)

Khối lượng: 1 quả khoảng 1kg
Giá bán theo kg: 112.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế

112.000₫

Bí xanh VietGap (cân ký)

Khối lượng: 1 quả ~ 500G
Giá bán: 40.000 Đ/kg

20.000₫

Bông cải xanh VietGap (cân ký)

Khối lượng: 1 búp ~ 500G
Giá bán: 95.000 Đ/kg

47.500₫

Cà chua beef Vietgap 500g (cân kí)

Khối lượng: 500g
Giá bán theo kg: 40.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

20.000₫

Cà chua lớn VietGap (cân ký)

Khối lượng: Kg, 1 kg khoảng 8 - 12 quả
Giá bán theo kg: 27.500 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

27.500₫

Cà rốt VietGap 500g (cân ký)

Khối lượng: 500g
Giá bán theo kg: 55.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

27.500₫

Cà tím VietGap 500g (cân ký)

Khối lượng: 500 g
Giá bán theo kg: 67.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

33.500₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: