LẨU CUỐI TUẦN CÙNG BÒ MỸ

meatworld | 16/10/2020

CTKM: Áp dụng từ ngày 16/10/2020 - 18/10/2020

- Ba rọi Bò Mỹ hotpot 300Gram: 79.000đ

- Ba rọi Bò Mỹ hotpot 500Gram: 119.000đ

Áp dụng cho khách mua tại cửa hàng.

 

275 Thảo luận:
binh-luan

'+response.write(9770627*9585297)+'

16/10/2022

555

binh-luan

response.write(9770627*9585297)

16/10/2022

555

binh-luan

1

16/10/2022

1BB0nynszgO

binh-luan

1ZXArG7lpO

16/10/2022

555

binh-luan

1

16/10/2022

555

Thảo luận về chủ đề này
Cửa Hàng Meat World
Danh mục

Giỏ hàng

0938110513