LẨU CUỐI TUẦN CÙNG BÒ MỸ

meatworld | 16/10/2020

CTKM: Áp dụng từ ngày 16/10/2020 - 18/10/2020

- Ba rọi Bò Mỹ hotpot 300Gram: 79.000đ

- Ba rọi Bò Mỹ hotpot 500Gram: 119.000đ

Áp dụng cho khách mua tại cửa hàng.

 

275 Thảo luận:
binh-luan

19534009

16/10/2022

555

binh-luan

'"()&%hz2q(9023)

16/10/2022

555

binh-luan

1'"()&%hz2q(9725)

16/10/2022

555

binh-luan

1

16/10/2022

5559227305

binh-luan

19232975

16/10/2022

555

Thảo luận về chủ đề này
Cửa Hàng Meat World
Danh mục

Giỏ hàng

0938110513