Bánh bao kim sa 240g GN

Khối lượng: 240G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

50.000₫

Bánh xếp kiểu HQ Nhân Hải Sản - Gói 350g

Khối lượng: 350G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

59.000₫

Bánh xếp kiểu HQ Nhân Thịt - Gói 350g

Khối lượng: 350G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

56.000₫

Cá tẩm bột nugget 300G CP

Khối lượng: 300G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

47.000₫

Cá viên hải sản nhân cá nhím biển 450G

Khối lượng: 450G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

126.000₫

Cá viên hải sản nhân phô mai 450G

Khối lượng: 450G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

126.000₫

Cá viên hải sản nhân tôm, phô mai 450G

Khối lượng: 450G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

126.000₫

Cá Viên Nhân Thịt 500g - SGF

Khối lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

79.000₫

Chả giò Mayo hải sản 320G - GN

Khối lượng: 320G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

61.000₫

Gà xiên que 500G (11 que)

Khối lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm có thể thay đổi theo kế hoạch kinh doanh của nhà sản xuất

94.000₫

Há cảo sò điệp 300G - GN

Khối lượng: 300G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

56.000₫

Há cảo tôm 270G - GN

Khối lượng: 270G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

48.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: