CÁ HƯỜNG

Khối Lượng: 500G

84.000₫

CÁ HÚ

Khối lượng: 500g

95.000₫

CÁ NGỪ CẮT KHOANH

Khối lượng: 500g

72.500₫

CÁ BỚP CẮT KHOANH

Khối lượng: 500G

160.000₫

CÁ DIÊU HỒNG

Khối lượng: 500G

47.500₫

CÁ BASA FILLET

Khối lượng: 500G

49.000₫

FILLET CÁ HỒI NAUY

Khối Lượng : 500g

325.000₫

TÔM THẺ

Khối lượng: 200G

52.000₫

CÁ THU NHẬT

Khối lượng: 450g

32.500₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: