FILLET CÁ HỒI NAUY

Giá bán theo kg

1 vỉ là 1 miếng fillet khoảng 250g - 350g

599.000₫

Cua Kiên Giang (cân ký)

Cua loại 5 con / kg
Khối lượng: 1 con ~ 200 g
Đặt theo số lượng con cua, giá bán theo kg: 280.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

56.000₫

Cá bóp tươi cắt khoanh làm sạch 500g (cân ký)

Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 325.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

162.500₫

Cá thu cắt khúc làm sạch 500g (cân ký)

Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 370.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

185.000₫

Cá đổng tươi làm sạch 550g (cân ký)

Khối lượng: 550G
Giá bán theo kg: 88.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

48.400₫

Đầu & đuôi cá bóp tươi làm sạch 500g (cân ký)

Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 109.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

54.500₫

Đầu đuôi cá thu làm sạch 500g (cân ký)

Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 170.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

85.000₫

Mực lá tươi 500g (cân ký)

Mực lá kích thước 5 con / kg
Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 365.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

182.500₫

Mực ống tươi 500g (cân ký)

Mực ống kích thước 25 con / kg
Khối lượng: 500G
Giá bán theo kg: 305.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

152.500₫

Tôm sú biển tươi 400g (cân ký)

Tôm sú biển loại 30 - 40 con/kg
Khối lượng: 400 G
Giá bán theo kg: 325.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

130.000₫

Tôm thẻ tươi 300g (cân ký)

Tôm thẻ loại 40 - 50 con/kg
Khối lượng: 300 G
Giá bán theo kg: 230.000 Đ/kg
Sản phẩm khi bán theo kí-lô, khi tính tiền sẽ tính theo số cân thực tế
Giá có thể thay đổi theo thị trường

69.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: