Cá Trứng Tẩm Bột 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

72.000₫

Cá Trứng Không Tẩm 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

39.000₫

Chả cá thát lát đông lạnh Hapi 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

165.000₫

Ghẹ farci 400G -SGF

Khối lượng: 400G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

135.000₫

Đầu cá hồi làm sạch 500G - SGF

Khối lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

72.000₫

Tôm Sushi EBI 158g

Khối Lượng: 158 G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

138.000₫

Nghêu lụa Hải Nam 500G

Khối Lượng: 500G

89.000₫

Cá hồng cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

145.000₫

Cá gáy cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

115.000₫

Cá thát lát rút xương 295G

Khối Lượng: Con
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

92.000₫

Còi điệp size 60-80 Hải Nam 200G

Khối Lượng: 200G
Hàng đông lạnh
​​​​​​​Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

82.000₫

Vây cá hồi (Salmon Fins) 500G - Hải Nam

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

62.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: