Bạch tuộc nguyên con 20/40 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

165.000₫

Cá chỉ khô vị mặn (250gr)

Khối lượng: 250g/túi

80.000₫

Cá đù 1 nắng khay 300G

Khối lượng: 300g/túi

72.000₫

Cá gáy cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

115.000₫

Cá hồng cắt lát Hải Nam 500G

Khối Lượng 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

145.000₫

Cá mú nguyên con 500g

Khối lượng: 500g/túi

223.000₫

Cá nục kho tộ (300g)

Khối lượng: 300g/túi

84.000₫

Cá thát lát rút xương 295G

Khối Lượng: Con
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

92.000₫

Cá Trứng Không Tẩm 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

45.000₫

Cá Trứng Tẩm Bột 200g - SGF

Khối Lượng: 200g
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

72.000₫

Chả cá hồi 250g

Khối lượng: 250g/túi

96.000₫

Chả cá thát lát đông lạnh Hapi 500G

Khối Lượng: 500G
Hàng đông lạnh
Bao bì sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo kế hoạch sản xuất của nhà cung cấp

165.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: