Táo Envy NZL size 35 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g | 1kg khoảng 5 - 7 quả
Giá bán: 169.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

84.500₫

Táo Jazz NZL size 100 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g | 1kg khoảng 5 - 7 quả
Giá bán: 99.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

49.500₫

Táo Gala NZL size 90 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g | 1kg khoảng 5 - 7 quả
Giá bán: 99.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

49.500₫

Quýt vàng Úc Dany MFC size 45- 53 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g | 1kg khoảng 6 - 7 quả
Giá bán: 129.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

64.500₫

Thanh Long ruột đỏ - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g 
Giá bán: 29.500 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

14.750₫

Ổi giống Đài Loan-VietGAP - vỉ 1kg ~ 4 trái

Giá hiển thị tính theo vỉ 1kg | 1 vỉ ~ 1kg (4 trái)
Giá bán theo ký: 23.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

23.900₫

Khóm / Thơm Long An - trái

Giá hiển thị tính theo mỗi trái | 1 trái ~ 1kg - 1.5kg
Giá bán theo trái

* Hình ảnh mang tính chất minh họa | Quý khách có thể yêu cầu khóm đã gọt vỏ hoặc để nguyên vỏ.
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

21.000₫

Dưa hấu đỏ tròn không hạt Long An loại 1 - 2.5kg - 3kg/trái

Giá hiển thị tính theo mỗi 3kg | 1 quả ~ 2.5kg - 3kg
Giá bán: 23.500 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

70.500₫

Dưa hấu đỏ dài Long An loại 1 - 2kg - 2.5kg/trái

Giá hiển thị tính theo mỗi 2kg | 1 quả ~ 2kg - 2.5kg
Giá bán: 20.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

41.800₫

Đu đủ ruột vàng ACÓN - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 34.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

17.450₫

Chuối Laba Đà Lạt - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 22.900 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa | Vui lòng ghi chú khi quý khách muốn chuối chín tới hay chín vàng
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

11.450₫

Chanh dây loại 1 - 500g

Giá hiển thị tính theo mỗi 500g
Giá bán: 49.000 Đ/kg

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* Meat World sẽ thông báo số tiền theo khối lượng chính xác tại thời điểm giao hàng.
* Bao bì có thể thay đổi theo thời điểm kinh doanh của nhà cung cấp.

24.500₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: